Privacyverklaring

Privacyverklaring van Amical Marketing

Laatst bijgewerkt: [04-09-2023]

Welkom bij Amical Marketing (“wij”, “ons”, “onze”). Bij Amical Marketing hechten we veel waarde aan uw privacy en we zijn toegewijd om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze diensten gebruikt, inclusief onze website en andere online platforms (hierna gezamenlijk aangeduid als “Diensten”).

1. Welke informatie verzamelen we?
We kunnen de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:
Naam en contactinformatie, waaronder uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres.
Informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, zoals vragen, opmerkingen of feedback.

Informatie over uw gebruik van onze website en diensten, inclusief informatie die wordt verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën.

2. Hoe gebruiken we uw informatie?
We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verstrekken en verbeteren van onze diensten.
  • Het beantwoorden van uw vragen, opmerkingen of feedback.
  • Het beheren van onze zakelijke activiteiten, inclusief administratieve taken zoals facturering.
  • Het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en diensten te verbeteren.

3. Hoe delen we uw informatie?
We delen uw persoonlijke gegevens alleen in de volgende situaties:
Met derden die ons helpen bij het leveren van onze diensten, zoals IT-dienstverleners, betalingsverwerkers en klantenserviceproviders.
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het reageren op gerechtelijke bevelen.

4. Hoe beschermen we uw informatie?
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

5. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, ze te corrigeren of te verwijderen. Neem contact met ons op via hello@amicalmarketing.com als u deze rechten wilt uitoefenen.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in onze praktijken weer te geven. Controleer regelmatig op updates.

7. Contact met ons opnemen
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via de contact pagina.