Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Amical Marketing - Inconcept

Artikel 1. Verkoper
Amical Marketing, handelend onder de handelsnaam Inconcept, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0669 639 696. Het BTW-nummer is BE 669 639 696.

Artikel 2. Klant
De klant bevestigt bij ondertekening van de bestelbon gemachtigd te zijn om diensten van Amical Marketing, handelend onder de naam Inconcept, af te nemen.

Artikel 3. Dienstverleningsovereenkomst
De dienstverleningsovereenkomst komt tot stand tussen Amical Marketing – Inconcept en de opdrachtgever op het moment van ondertekening van de orderbevestiging. Door het plaatsen van een bestelling bij Amical Marketing – Inconcept verklaart de klant zich akkoord met deze verkoopvoorwaarden.
Het elektronische bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, enz.) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de dienstverleningsovereenkomsten en relaties.

Artikel 4. Bestelling
Door een bestelling te plaatsen bij Amical Marketing – Inconcept geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de voorwaarden van de dienstverlening, levering en betaling.

Artikel 5. Prijzen en Dienstbeschrijving
Alle prijzen voor de diensten van Amical Marketing – Inconcept worden vermeld in Euro, exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven. Amical Marketing – Inconcept behoudt zich het recht voor om prijzen en dienstbeschrijvingen te wijzigen en te corrigeren. Amical Marketing – Inconcept streeft ernaar om de dienstbeschrijvingen zo duidelijk en correct mogelijk te maken.

Artikel 6. Betaling
Alle facturen van Amical Marketing – Inconcept dienen binnen 7 dagen na ontvangst te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Elke bestelbon wordt omgezet in een factuur en gericht aan de ondertekenaar van de bestelbon.

Artikel 7. Privacy
Amical Marketing – Inconcept maakt gebruik van cookies. Cookies zijn een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en toegankelijk te maken op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om individuen te identificeren; ze kunnen alleen een apparaat identificeren. Elke internetgebruiker kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.

Artikel 8. Eigendomsrecht
Amical Marketing – Inconcept behoudt volledig eigendomsrecht op alle diensten tot het moment waarop alle verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

Artikel 9. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Amical Marketing – Inconcept en de klant is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.